Polityka prywatności – sklep

Drogi Użytkowniku!
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się
komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach
przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są
wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem
RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)
Day Spa Rzeszów sp. z o.o, zarejestrowana pod adresem Miodowa24/24 w Rzeszowie, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), pod numerem KRS: 0000766421 , posiadająca REGON: 382349896 , NIP: 8133801855.
DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z
funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).
Cel przetwarzania:
W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:
Świadczenie usług oferowanych w Sklepie
Realizacja Twoich zamówień
Podstawa przetwarzania:
Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej
zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art.
6 ust. 1 lit. f RODO)
Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych
i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit.
f RODO)
Podanie danych:
Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy. Skutek
niepodania danych:
W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
brak możliwości korzystania z usług Sklepu
brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie
Możliwość cofnięcia zgody:
w każdej chwili
Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.
ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Zakres przetwarzanych danych osobowych: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer
telefonu, adres e-mail
podstawowe dane osobowe – cele weryfikacyjne, przetwarzanie zapytań, umożliwienie
zawierania umów sprzedaży, weryfikacja ich wykonania, pomoc przy ich zawarciu lub
wykonaniu, dostawa produktów, obsługa skarg (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
dane adresowe – dostawa produktów, obsługa skarg i zapytań (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1
lit. b i c RODO)
dane kontaktowe – obsługa skarg i zapytań, dostarczanie informacji o statusie zamówienia,
pomoc przy dostawie (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
OKRES PRZETWARZANIA
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z
obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań
podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą
przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
TWOJE UPRAWNIENIA
Przysługuje Ci prawo żądania:
dostępu do Twoich danych osobowych,
ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
A także:
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących
Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych
interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych
przepisów,
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do
organu nadzorczego.
CIASTECZKA
Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek).
Pliki te:
są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.) umożliwiają Ci, m.in.,
korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu nie powodują zmian w ustawieniach Twojego
urządzenia. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
usunąć pliki cookies
blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. W tym Sklepie ciasteczka
wykorzystywane są w celu:
zapamiętywania informacji o Twojej sesji
statystycznym
udostępniania funkcji Sklepu
Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej
przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten
temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie
wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której
używasz:
Firefox
Chrome
Safari
Internet Explorer / Microsoft Edge
USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane.
Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:
dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
dostawca płatności
biuro księgowe
osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą
działalność
podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do
udostępnienia im danych
Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego
zabezpieczenia danych osobowych Klienta.
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? A może po prostu
chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności? Napisz na adres e-mail:
[email protected]
W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu
cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w
szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE).

+48 728 181 557